Historia

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Biskupin”

 

 

          Spółdzielnia rozpoczęła swoją działalność w 1959 roku. 9 lutego tegoż roku 33 członków – założycieli, przeważnie pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego we Wrocławiu, obecnych na Walnym Zgromadzeniu Założycieli postanowiło powołać do życia spółdzielnię mieszkaniową. Nadano jej nazwę – Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej we Wrocławiu. Zebranie uchwaliło statut, wybrało radę nadzorczą i zarząd. Pierwszym przewodniczącym Rady został  Bolesław Niemirowski, a na czele pierwszego Zarządu stanął Józef Sarachman. Ówczesna siedziba Spółdzielni mieściła się w budynku M.P.K.- a na pl. Solnym pod numerem 20. Postanowieniem z 2 czerwca 1959 roku Sąd Powiatowy dla m. Wrocławia postanowił wpisać nowo założoną spółdzielnię do rejestru sądowego pod numerem RS 1109.

Spółdzielnia startowała od zera. Pierwszą nieruchomością, którą przyjęła w swoje posiadanie była działka usytuowana przy ulicy Olszewskiego 111-141 o powierzchni jeden hektar sześć arów i dwadzieścia trzy metry kwadratowe /z uchwały Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Wrocław – Śródmieście z 16.X.1959 r./. Na niej zostały zbudowane trzy budynki czteropiętrowe według projektu architekta Jerzego Kociubińskiego.

10 grudnia 1961 roku Walne Zgromadzenie Członków dokonało zmiany nazwy Spółdzielni. Ponieważ duża część jej przyszłych zasobów miała być zbudowana na osiedlu Biskupin nadano jej nazwę - Spółdzielnia Mieszkaniowa „Biskupin”. W tym okresie szefami zarządu byli panowie Józef Sarachman, Roman Otremba i Rudolf  Szczepański.

Intensywny rozwój Spółdzielni przypada na drugą połowę lat sześćdziesiątych i lata siedemdziesiąte XX wieku. Pod kierownictwem powołanego w czerwcu 1964 roku na prezesa zarządu Władysława Lipki i jego zastępcy Macieja Krawczyńskiego, Spółdzielnia buduje osiedla mieszkaniowe  w granicach ulic Olszewskiego, Gersona, Sempołowskiej, Jackowskiego, Mielczarskiego, Bacciarellego i Canaletta. Pod koniec lat siedemdziesiątych wznosi trzy wieżowce przy ul. Kazimierskiej. W międzyczasie przyjmuje w swój zarząd trzy budynki na Sępolnie i siedem poza terenem Wielkiej Wyspy.  S.M. „Biskupin” staje się znaczącą spółdzielnią mieszkaniową we Wrocławiu.

Lata osiemdziesiąte to normalne dla tej dekady kłopoty, a w szczególności braki kadrowe na stanowiskach robotniczych oraz w zaopatrzeniu w sprzęt i materiały. Spółdzielnia przygotowuje projekty budowy osiedla przy ulicach Dembowskiego, Spółdzielcza i Promień oraz budynku mieszkalno - usługowego przy ul. Kilińskiego. Prezesem w październiku 1989 roku zostaje Wiesław Niedźwiedź. Rozpoczynają się prace budowlane. Trudności, które wystąpiły w trakcie realizacji nowych inwestycji, doprowadziły do kłopotów finansowych i organizacyjnych. Nowa rada odwołuje kierownictwo Spółdzielni i ogłasza konkurs na stanowisko prezesa. W tym przełomowym okresie radzie przewodniczy Edward Figarski, a w skład jej wchodzą między innymi p.p. Krystyna Figiel, Hanna Grzelak-Szafrańska, Józef Barycki, Kazimierz Haznar, Czesław Artur Leś, Felicjan Szymankiewicz, Zygmunt Zaleski. Prezesem zostaje wybrany 16 sierpnia 1993r. -  Jan Najmowicz, z zawodu radca prawny. Funkcję jego zastępcy d/s technicznych obejmuje Mieczysław Fabiszewski. Nowe kierownictwo kończy rozpoczęte inwestycje i rozpoczyna  prace remontowe o szerokim zakresie w budynkach wznoszonych w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. Pierwszeństwo mają prace termomodernizacyjne - w 48 budynkach zostają docieplone ściany osłonowe /szczytowe zostały ocieplone na początku lat 90-tych/, nastąpiła wymiana okien klatkowych i drzwi wejściowych. Instalacje grzewcze i wodociągowe zostają zmodernizowane. Remontowane są dachy, windy, wymienia się  chodniki i tworzy się nowe miejsca parkingowe. W stałych terminach maluje się klatki schodowe. W międzyczasie powstają nowe budynki przy Gersona 39a - 47, Drobnera 32 - 36 i Bacciarellego 35 a,b,c. Swoje pierwsze pięćdziesięciolecie Spółdzielnia kończy oddaniem do użytku dwóch zadań inwestycyjnych – budynku plombowego przy ul. Bacciarellego 53 oraz budynków połączonych garażem podziemnym (Bacciarellego 75a i 75b)

W 2013 roku następuje wyburzenie budynku zaplecza Spółdzielni przy ul. Gersona 5, w którym mieściła się dawna kotłownia osiedlowa oraz pomieszczenia warsztatowe i magazynowe. Na zwolnionej powierzchni rozpoczyna się budowa budynku mieszkalnego o powierzchni 2 173,9m2 (29 mieszkań, podziemne miejsca garażowe, winda). Inwestycja kończy się z początkiem 2015 roku sukcesem – wszystkie mieszkania zostały sprzedane.

W swojej pracy władze S.M.”Biskupin” mają przede wszystkim na względzie dobro swoich członków. Mieszkańcy wiedzą, że jest to ich Spółdzielnia. Nie zmieniły tego nowe przepisy o spółdzielniach mieszkaniowych, których autorzy nie zawsze rozumieją co to jest solidaryzm spółdzielczy i czego chcą mieszkańcy.

Spółdzielnia ma stałą płynność finansową. Nie posiłkuje się kredytami. Mimo tego a może dlatego, nieprzerwanie remontuje swoje zasoby dbając o ich stan techniczny i estetykę. Prowadzone nowe inwestycje pokazują zaś, że nadal dynamicznie się rozwija.

W 2001 roku w plebiscycie „Słowa Polskiego” została uznana za najlepszą spółdzielnię mieszkaniową w rejonie wrocławskim. W 2004 roku uzyskała tytuł - „Solidna firma 2004”, a w 2012 otrzymała „Złoty Certyfikat Wiarygodności i Rzetelności” Wrocławskiej Izby Gospodarczej.

Spółdzielnia jako inwestor budynku przy Bacciarellego 75 b otrzymała w konkursie „Piękny Wrocław” wyróżnienie, a za „plombę” przy Bacciarelliego 53 drugą nagrodę.

Przez 56 lat działania Spółdzielni w jej pracach uczestniczyło setki ludzi. Byli delegatami na zebrania, członkami Rady Nadzorczej i Zarządu oraz pracownikami. W znaczny sposób przyczynili się do jej rozwoju.  

Aktualnie S.M.”Biskupin”  gospodaruje na terenie o obszarze 26,6 hektarów, posiada 58 nieruchomości z 3415 lokalami mieszkalnymi o powierzchni  173 825,39m2. Posiada ponadto 62 lokali użytkowych  o powierzchni  6 044,89m2  będących jej własnością.