Historia

Początki spółdzielni mieszkaniowej "Biskupin"

W 1959 roku 9 lutego 33 członków - założycieli, przeważnie pracowników M.P.K. obecnych na Walnym Zgromadzeniu Założycieli postanowiło powołać do życia spółdzielnię mieszkaniową pod nazwą Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej we Wrocławiu.Zebranie to uchwaliło statut, wybrało radę nadzorczą i zarząd.

Pierwszym przewodniczącym Rady został p. Bolesław Niemirowski, a na czele pierwszego Zarządu stanął p. Józef Sarachman. Ówczesna siedziba Spółdzielni mieściła się w budynku M.P.K. na placu Solnym pod numerem 20. Postanowieniem z 2 czerwca 1959 roku Sąd Powiatowy dla m. Wrocławia postanowił wpisać nowo założoną Spółdzielnię do rejestru sądowego pod numerem RS 1109.

Pierwszą nieruchomością, która objęła Spółdzielnia była działka położona przy ul. Olszewskiego 111-141 o powierzchni jeden hektar sześć arów i dwadzieścia trzy m2 (z uchwały Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Wrocław - Śródmieście z dnia 16.10.1959 roku). Walne zgromadzenie Członków Spółdzielni odbyte w dniu 10.12.1961 roku postanowiło nadać Spółdzielni nazwę - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Biskupin". Lata późniejsze przynoszą intensywny rozwój Spółdzielni - przybywa członków, powstają nowe budynki i obiekty.

S.M. "Biskupin" staje się jedną z większych wrocławskich spółdzielni. Obecnie zajmuje obszar 26,4 hektarów. Zakresem działania obejmuje 57 budynków mieszkalnych, w tym 11 poza tzw. "Wielką Wyspą". W 2002 roku, w plebiscycie "Słowa Polskiego" na najlepszą wrocławską spółdzielnie mieszkaniową SM "Biskupin" zajęła pierwsze miejsce. W 2005 roku otrzymała certyfikat "Solidna firma". Spółdzielnia umieszczona jest na dolnośląskiej tzw. "Białej liście", tj. firm nie mających długów.